• http://แทนทัส มารีน่า

  • แทนทัส มารีน่า

  • แทนทัส มารีน่า

  • แทนทัส มารีน่า

  • แทนทัส มารีน่า

Tantus Marina

แทนทัส มารีน่า

ยินดีต้อนรับสู่ แทนทัส มารีน่า

แทนทัส ดำเนินงานผลิตและจัดจำหน่าย ทุ่นลอยน้ำคอนกรีต, ท่าเรือ สำเร็จรูป, มารีน่า, และสิ่งปลูกสร้างลอยน้ำ

     แทนทัส ดำเนินงานผลิตและจัดจำหน่าย  ทุ่นลอยน้ำคอนกรีต, ท่าเรือ
     สำเร็จรูป, มารีน่า, และสิ่งปลูกสร้างลอยน้ำ

 

    เป็นบริษัทในเครือ บริษัท รวมสุราษฎร์ จำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
    ทุ่นลอยและโฟม สำหรับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงชายฝั่งมากว่า 20 ปี โรงงาน
    ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

    เราผลิตทุ่นลอยและท่าเทียบเรือสำหรับมารีน่า และยังผลิตท่าเทียบเรือและ
    ลานลอยน้ำ สำหรับรีสอร์ต และบ้านริมน้ำด้วย

    เรามีผลงานสร้างมารีน่า, ท่าเทียบเรือ, และสิ่งปลูกสร้างลอยน้ำ ให้แก่ลูกค้า
    ในสุราษฎร์ธานี,  กระบี่,  และภูเก็ต  จึงมั่นใจได้ว่าทุ่นลอยคอนกรีตของเรา
    ทนน้ำทะเล และทนเพรียง แข็งแรง ใช้งานได้นาน ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย


บริษัท เอสอี โซลูชั่นส์ จำกัด

 

100/1ถ.สุราษฎร์-นาสารต.ขุนทะเลอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี84100

Email:info@tantusmarina.com

โทรศัพท์077-355-999
081-091-7543
080-884-8122
085-902-2133

Fax077-355-993


Factory: 100/1 Surat-Nasan Road, Tambon Khun-Talay, Ampur Muang, Surat Thani 84100 Thailand
ท่าเทียบเรือ, ทุ่นลอยน้ำ, ทุ่นคอนกรีต, ท่าเรือ, บ้านลอยน้ำ, แพลอยน้ำ